دانشگاه پیام نور استان بوشهر
کد کاربر
رمز
 

تنظیم سیستم ها جهت استفاده از دیدگاه

آدرس آی پی که باید در قسمت trusted site اینترنت اکسپلورر اضافه شود http://185.120.217.10 برای سیستم های بیرون از ساختمان ستاد استان و برای سیستمهای داخل ساختمان ستاد استان هم آی پی بالا و هم 192.168.50.100می باشد.

دانلود فونت B Nazanin

دانلود فونت B Nazanin Bold

 

تنظیم اینترنت اکسپلورر(کلیک کنید)

تنظیم ایستگاه کاری(کلیک کنید) 

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>